Svátek Narození Panny Marie v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 9.září 2019
Svátek Narození Panny Marie, který se koná každoročně 8. září má v litoměřické diecézi bohaté vyjádření ve zbožnosti, které zanechaly předcházející generace. V litoměřické diecézi se nachází 24 kostelů zasvěcených tomuto tajemství, a to sice 15 farních a 9 filiálních kostelů. Dále jsou zasvěceny Narození Panny Marie také dvě kaple. Generální vikář Mons. Martin Davídek přijal pozvání na pouť od duchovního správce třebenické farnosti R.D. Wojciecha Szostka, a spolu s ním a věřícími v Třebenicích při poutní slavnosti tento svátek oslavil. Kromě řady poutníků dorazil do Třebenic také sbor z Lovosic, který přispěl svým zpěvem k oslavě Boží a ke cti Panny Marie.


Kostel Narození Panny Marie, 8. září 2019, Třebenice

Foto: Dominik Faustus