Svátek Povýšení sv. Kříže v litoměřické diecézi

Milena Davídková 14.září 2020

V litoměřické diecézi se nachází 21 kostelů zasvěcených svatému Kříži, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. 14 kostelů je farních, zbylých 7 filiálních. Dále se zde nachází ještě 21 kaplí se stejným zasvěcením. Generální vikář Mons. Martin Davídek navštívil v neděli 13. září 2020 kostel Nalezení svatého Kříže v severočeském Frýdlantu, kam jej pozval na poutní slavnost místní děkan R.D. Mgr. Artur Ściana. Na poutní slavnost připutoval také kanovník ks. Ryszard Trzósło, který je děkanem v Bogatyni v sousední lehnické diecézi v Polsku. Po skončení bohoslužby byli místní farníci i poutníci pozváni na malé občerstvení na frýdlantské děkanství.

13. září 2020, kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant

Foto: archiv farnosti