Svátek Stolce svatého Petra

Richard Vocel 21.února 2011

Svátek Stolce svatého PetraCírkev si dne 22. února připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního římského biskupa, tedy také prvního papeže. Jeho katedra – biskupský stolec – je dodnes uchovávána v Římě a tvoří součást oltáře ve vatikánské bazilice.

 

Dne 22. 2. slaví církev svátek Stolce svatého Petra. Zveřejňujeme zamyšlení Mons. Bohumila Koláře:

Kdybychom vešli do chrámu svatého Petra v Římě, jednoho z největších chrámů na světě, a šli jeho středem, viděli bychom v podlaze bronzové tabulky s označením délky největších kostelů, mezi nimi i pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Viděli bychom, že i při své obrovitosti je pražská katedrála tak malá, že by se celá snadno vešla do chrámu svatého Petra a ještě by hodně místa zbývalo. Ať bychom obrátili pohled kamkoli, viděli bychom množství vynikajících uměleckých děl z mnoha staletí i ze současnosti.

Kostel je postaven nad hrobem svatého Petra. Hlavní oltář a obrovská, krásně zdobená kopule nad ním, se nacházejí právě nad jeho hrobem. Kdybychom obešli oltář a šli stále dopředu, došli bychom k oválnému oknu, barevně zasklenému českým sklem, jedinečným způsobem spojenému s mistrovským rozsáhlým sochařským dílem, v jehož středu je bronzové sedadlo. Uvnitř tohoto sedadla je dřevěné sedadlo, s úctou uchovávané už téměř dvě tisíciletí, neboť na něm sedával svatý Petr, když učil první křesťany v Římě. Proto je nazýváno Katedra svatého Petra.

Ve výši na vnitřních římsách chrámu jsou velikými písmeny latinsky napsána některá ze slov, která Kristus řekl svatému Petrovi, např.: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. (Mt 16, 18)

Kristus také řekl: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. (Mt 28, 20) Proto nástupcové Petrovi, papežové, stále pokračují v jeho službě. Současný nástupce Petrův, Benedikt XVI., téměř denně oslovuje lidi věřící i nevěřící, z nejrůznějších národů a kultur, tak jako sotva kdo jiný. Můžeme vzpomenout na ohlas při jeho návštěvě v naší republice. V Římě a na jeho cestách všemi kontinenty přicházejí miliony lidí, aby ho viděli a slyšeli. Když nedávno vyšla kniha rozhovorů s ním, bylo takřka ihned prodáno víc než milion výtisků.

Katedra svatého Petra není mrtvý muzejní pozůstatek minulosti, ale symbol stále živé služby Petrovy. Svátek Stolce svatého Petra 22. února je připomenutím tohoto, už téměř dva tisíce let trvajícího, a přitom stále velmi aktuálního poslání.

Mons. Bohumil Kolář