Svátek sv. Cyrila a Metoděje

Milena Davídková 5.července 2020

112975Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (označováni někdy jako Soluňští bratři, Apoštolové Slovanů či Slovanští věrozvěstové) byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své misie na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané hlaholice. V roce 1981 je Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy. V Česku se slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července. Slaví se jako připomenutí symbolického výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

Každoročně se v těchto dnech na Velehradě koná u příležitosti svátku národní pouť. V letošním roce se na tomto poutním místě ve dnech 4. a 5. července uskuteční již 21. ročník Dnů lidí dobré vůle a Národní cyrilometodějská pouť.

Ve dnech 6. a 7. července se zde bude konat také 123. plenární zasedání ČBK. Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí v ČR se sejdou nejen k připomínce našich duchovních kořenů, ale projednají i aktuální záležitosti života katolické církve.


113772Mše svatá za národ (Velehrad, 5. července 2020, foto: Dominik Novák, Člověk a víra)