Svátek sv. Jana u Všech svatých v Litoměřicích

Milena Davídková 27.prosince 2019

V pátek 27. prosince 2019 od 18 hodin se konala v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích mše svatá, na jejímž konci žehnal generální vikář Mons. Martin Davídek víno. Kázání při mši svaté měl R.D. Jiří Landa rodák z Litoměřic, který působil v Schönstattském hnutí v Německu, od loňského roku působí v Tišnově a nyní navštívil na několik málo dní farnost, z níž pochází. Požehnané víno si místní farníci po mši svaté odnesli do svých domovů, aby si jím mohli připít se slovy: „Pij lásku sv. Jana.“

27. prosince 2019, kostel Všech svatých, Litoměřice


Foto: Monika Marková