Svátek sv. Viktorína v litoměřické katedrále

Milena Davídková 5.září 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 při ranní mši svaté v katedrále oslavil probošt litoměřické kapituly a farář katedrály P. Jiří Hladík, O.Cr. spolu s poutníky svátek biskupa sv. Viktorína z Amiterna, který je spolupatronem litoměřické katedrály sv. Štěpána. Svátek sv. Viktorína se tradičně slavil 5. září a katedrála v Litoměřicích za tento spolupatronát vděčí 2. litoměřickému biskupovi Jaroslavu Ignáci Šternberkovi, který část ostatků získal v roce 1687 a v roce 1692 je umístil do své katedrály. Relikviář s ostatky sv. Viktorína byl nedávno zrestaurován a vyobrazení legendy o umučení sv. Viktorína lze spatřit na dřevořezu pod oltářem.

5. září 2019, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Martin Davídek