Svátek sv. Vojtěcha v litoměřické diecézi

Hana Klára Němečková 17.dubna 2013

Svátek sv. Vojtěcha v litoměřické diecéziAktualizováno: Uvádíme přehled poutních slavností ke svátku sv. Vojtěcha, který připadá na 23. dubna 2013.

 

  • Liberec-Ostašov, sobota 20. dubna 2013

Kostel sv. Vojtěcha, 16.30 hodin. Poutní mše sv. ke cti sv. Vojtěcha farnosti Liberec - arciděkanství. Součást bohatého programu Ostašovských poutních slavností.

  • Počaply u Terezína, sobota 20. dubna 2013

Kostel sv. Vojtěcha, 15.00 hodin. Slavná asistovaná mše sv. ke cti svatého Vojtěcha podle misálu z r. 1962. Viz stránky farního obvodu Štětí.

  • Litoměřice, úterý 23. dubna 2013

Kostel sv. Vojtěcha, 18.00 hodin. Hlavním celebrantem poutní mše sv. bude J.M. can. Jiří Hladík O.Cr., dómský farář a probošt Katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích.

  • Ústí nad Labem, úterý 23. dubna 2013

Dominikánský kostel sv. Vojtěcha, 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude P. RNDr. ThLic. Jan Rajlich OP, administrátor v Jablonném v Podještědí. Jiné pravidelné bohoslužby se v tomto kostele zatím nekonají.

 

Sv. Vojtěch pocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců. Narodil se kolem roku 956 na hradě Libici. Devět let (972-981) strávil v Magdeburku v blízkosti arcibiskupa Adalberta, který mu při biřmování dal své jméno. Roku 981 přijal kněžské svěcení z rukou prvního pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti nastoupil na jeho místo (983). Do jeho diecéze patřilo kromě Čech a Moravy také Slezsko, část jižního Polska a dnešního Slovenska. Horlivě usiloval o odstranění různých dobových zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé mocné šlechtice. Proto požádal, aby byl zproštěn úřadu a vstoupil v Římě do benediktinského kláštera (990). Na přání papeže se vrátil do Prahy (992) a založil benediktinský klášter v Břevnově. Při návratu z druhého pobytu v Římě dostal zprávu o vyvraždění svého rodu (995) a odešel hlásat evangelium pohanským Prusům (996). Jeho misionářská činnost však skončila hned na samém začátku: sedm Prusů ho 23. IV. 997 probodlo svými oštěpy. Z Hnězdna, kde byl pohřben, byly jeho ostatky slavnostně převezeny do Prahy (1039). (breviar.op.cz)