Svátek svatého Martina v litoměřické katedrále

Karel Pech 14.listopadu 2011

svátek svatého Martina, 11. listopad 2011 (průvod městem, příjezd svatého Martina na bílém koni na Dómské náměstí a duchovní slovo probošta katedrální kapituly J. M. can. Jiřího Hladíka O.Cr. v katedrále sv. Štěpána), Litoměřice