Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice

Jana Michálková 31.ledna 2011

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant bude u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu, který slavíme 2. února, sloužit v tento den od 18 hodin mši svatou v kostele Všech svatých na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

Svátek Uvedení Páně do chrámu se lidově nazývá Hromnice. Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Panna Maria a Josef se při tom setkali se starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří poznali v Ježíši „Světlo k osvícení národů - Mesiáše (Lk 2,22-38).

Tento svátek je obohacen symbolem žehnání svící, které mají významnou symbolickou úlohu. Svíce, která sama sebe stravuje, aby jiným dala světlo...

Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého Ducha světlo a sílu... (Tertio millennio adveniente, 59)

 

Při mši svaté budou požehnány svíce - hromničky. Přineste si, prosím, svíce s sebou a zajistěte je tak, aby vosk neodkapával na lavice a podlahu v kostele.

 

Příloha Světlo národů je Kristus.pdf, zdroj: www.cirkev.cz