Svátek Uvedení Páně do chrámu v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 2.února 2024

V pátek 2. února 2024 při ranní mši svaté ze Svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnic) probošt litoměřické kapituly a farář katedrály prelát J.M. can. Jiří Hladík O.Cr. požehnal „hromniční“ svíčky, které připomněly, že Kristus je světlo národů a sláva svého lidu, tak jak to o něm zvěstoval v jeruzalémském chrámě spravedlivý a bohabojný stařec Simeon. Ať lid chodí ve světle Božích přikázání, aby došel světla nehasnoucího.

Video:https://www.youtube.com/watch?v=KUJeqSFN_mo

Pátek 2. února 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus