Svatoanenská pouť

Alexander Matusek 2.srpna 2010

Slavnostní poutní mše sv. celebrovaná litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, 1. 8. 2010, Annaberg u Lobendavy