Svatoannenská pouť v Nučničkách

Milena Davídková 25.července 2021

V neděli 25. července 2021 se v obci Nučničky (část Travčic v okrese Litoměřice) konala v kapli sv. Anny malá pouť. Mši svatou sloužil místní duchovní správce P. Wolfgang Horák, O.Praem. Svatá Anna, která je babičkou Ježíše Krista se jistě v den, kdy církev slaví 1. světový den prarodičů a starých lidí v nebi přimluví za ty, kdo prožívají obtíže stáří či nedostatek sociálního kontaktu v důsledku pandemie.

25. července 2021, kaple sv. Anny, Nučničky (Travčice) 

Foto: archiv farnosti