Svatobartolomějská pouť v Hrádku nad Nisou

Milena Davídková 29.srpna 2018

V neděli 26. srpna 2018 se od 10 hodin konala v Hrádku nad Nisou pouť ke sv. Bartoloměji, kterému je zasvěcen místní kostel. Na tuto pouť připutoval nejen generální vikář Mons. Martin Davídek, ale také poutníci z mnoha dalších míst v okolí. Patřil mezi ně i duchovní správce farnosti Raspenava R.D. Pavel Andrš s farníky, kteří tuto pouť absolvovali pěšky. Pouti se kromě místních obyvatel zúčastnil i hejtman libereckého kraje Martin Půta. Po skončení slavnostní bohoslužby se přítomní kněží s průvodem odebrali před kostel sv. Bartoloměje, kde generální vikář požehnal zrestaurované sochy sv. Josefa, sv. Archanděla Michaela, sv. Jana Křtitele a sv. Jana Nepomuckého. Na závěr požehnal i opravené věžní hodiny, které ukazují obyvatelům Hrádku nad Nisou aktuální čas. Na těchto opravách farnost v Hrádku nad Nisou úzce spolupracuje s městem a místní duchovní správce R.D. Radek Vašinek spolu se starostou Josefem Horinkou při pohoštění po pouti již společně uvažovali o dalších perspektivách budoucího rozvoje města i farnosti. 

26. srpna 2018, kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou

Foto: Viktor Černý (Člověk a víra)