Svatoblažejské požehnání 2022

Dominik Faustus 3.února 2022

Ve čtvrtek 3. února 2022 církev slaví památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. V ten den je zvykem udílet tzv. „svatoblažejské požehnání“ proti nemocím krčním a všemu jinému zlu na přímluvu sv. Blažeje. Toto požehnání v litoměřické katedrále při ranní mši svaté udílel probošt litoměřické kapituly prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr. a v děkanském kostele Všech svatých generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Svatý Blažeji oroduj za nás, zvláště v této době, kdy se v naší zemi trápíme s pandemickým respiračním onemocněním.

Čtvrtek 3. února 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus


Čtvrtek 3. února 2022, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Miroslav Jan Zukerstein


Čtvrtek 3. února 2022, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, Louny

Foto: Jiří Vopálenský, Č&V


Sobota 6. února 2022, kostel Narození Panny Marie, Třebenice

Foto: Dominik Faustus