Svatodušní novéna k Roku biřmování 2012

Jana Michálková 17.května 2012

Svatodušní novéna k Roku biřmování 2012Nabízíme na každý den připravený text Písma svatého a k tomu rozjímání s jednotlivými body, jak postupovat v modlitbě.

 

Rok 2013 je významným a zároveň silným jubileem. Uplyne 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jejich misie je velice zajímavým historickým, ale i kulturně přitažlivým tématem. Pro nás je však také výzvou. Proto po dvaceti letech od daru svobody se biskupové naší země rozhodli vyzvat k obnově a přípravě na výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, vyhlášené pastýřským listem ke 2. neděli postní 28. února 2010, v němž je předkládán pastorační program přípravy tohoto výročí. Rok 2012 je věnován druhé iniciační svátosti - biřmování.

A právě svátost biřmování je úzce spjata se slavností Seslání Ducha svatého - Letnicemi. Jde o vrchol více jak tříměsíční obnovy, kterou křesťané procházejí od Popeleční středy po celou dobu postní, Velikonoce a dobu velikonoční. Po čtyřiceti dnech od Velikonoc vystupuje Ježíš k Otci a právě tehdy vyzývá apoštoly k čekání na Ducha svatého. A oni se modlí za „dar z výsosti. Církev se již po staletí k této modlitbě apoštolů připojuje a devět (latinsky novem) dní se modlí za dar Ducha svatého. To je novéna.

Nabízíme na každý den připravený text Písma svatého a k tomu rozjímání s jednotlivými body, jak postupovat v modlitbě. Každý den otevírá krátký úvod k tématu a přehled nabídnutých kroků modlitby. Na začátku modlitby je třeba ztišení, které vždy znovu odkazuje na nápady k soustředění (viz Tipy, jak se soustředit a využít připravené rozjímání). Pak již zazní text Písma svatého. Podle kroků ztišení nabízíme ilustrativní obrázek a následně poznámky k jednotlivým veršům textu Písma. Zakončíme prosbami. Texty Písma svatého jsme převzali z Českého ekumenického překladu (dále jen ČEP).

Všem, kdo se k modlitbě novény připojí, přejeme nejen hluboké setkání s naším Pánem.

Připravilo Pastorační středisko, Praha 2012

 

Svatodušní novéna k Roku biřmování 2012.pdf