Svatodušní pouť v Liběchově

Dominik Faustus 10.června 2019
V sobotu 8. června 2019 se v Liběchově u kaple sv. Ducha na viniční hoře konala Svatodušní pouť. Poutní procesí vyrazilo jednak od kapličky z Vehlovic a jednak od kostela sv. Havla v Liběchově. Na viniční hoře se pak procesí setkala. Zde proběhlo poutní zastavení s modlitbami za obnovu kaple a poté se procesí vrátilo ke kostelu sv. Havla, kde se konala zpívaná mše svatá, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Poutní svatodušní slavnost pokračovala pak v odpoledních hodinách v areálu zámku Liběchov kulturním programem.


Kaple sv. Ducha a kostel sv. Havla, 8. června 2019, Liběchov

Svatodušní pouť v Liběchově

Foto: Dominik Faustus