Svatofloriánská výstava v Litoměřicích

Dominik Faustus 4.května 2023

V předvečer památky sv. Floriána 3. května 2023 se konala od 17.00 hodin v divadle Karla Hynka Máchy v Litoměřicích vernisáž fotografů Karla Pecha a Františka Diviše věnovaná práci hasičů a parním lokomotivám. Vernisáž navštívil také generální vikář Mons. Martin Davídek. Kéž sv. Florián chrání všechny, kteří bojují proti přírodním živlům a zachraňují životy i majetek svých bližních.

Středa 3. května 2023, divadlo K. H. Máchy, Litoměřice

Foto: archiv litoměřického biskupství