Svatohavelská pouť v Býčkovicích

Milena Davídková 16.října 2021

V sobotu 16. října 2021 od 10 hodin se konala v Býčkovicích u Litoměřic svatohavelská pouť. Protože místní kostel byl zbořen v roce 1965, sloužil poutní mši svatou generální vikář Mons. Martin Davídek u výklenkové kapličky, která se nachází ve středu obce. Při promluvě připomněl bohaté duchovní dějiny Býčkovic, které podle první písemné zmínky v roce 1197 daroval bl. Hroznata premonstrátům v Teplé. Protože Býčkovice byly od Teplé příliš vzdáleny, pronajali je tepelští premonstráti v roce 1233 řádu německých rytířů, který je od roku 1282 pak získal dědičně. Němečtí rytíři měli v Býčkovicích řádovou opevněnou komendu a v roce 1326 je připomínán její komtur Havel. Jméno komtura snad bylo i inspirací pro zasvěcení kostela sv. Havlovi. Tento kostel stával v Býčkovicích až do roku 1835, kdy byl zbořen, protože v letech 1834-1836 zde byl postaven nový kostel zasvěcený Povýšení svatého Kříže. A právě tento kostel byl v období komunistické totality zbořen. Zdálo se, že duchovní dějiny v místě jakoby ustaly, ale před několika lety místní obyvatelé obnovili tradici svatohavelských poutí a v letošním roce pozval starosta obce Mgr. David Matuška generálního vikáře, aby zde proběhla poutní mše svatá pod širým nebem. Kéž sv. Havel žehná všem poutníkům.

16. října 2021, Býčkovice u Litoměřic

Foto: Miroslav Jan Zukerstein