Svatohorský sbor v Litoměřicích

Jana Michálková 7.června 2009

V neděli 7. června 2009 při mši svaté v 10.00 hodin vystoupil v katedrále sv. Štěpána Svatohorský chrámový sbor. Po důstojné oslavě Slavnosti Nejsvětější Trojice, jejíž liturgii v katedrále předsedal litoměřický biskup Jan Baxant, byli účinkující a také hosté ze schönstadtského hnutí pozváni na malé polední občerstvení do rezidence litoměřického biskupa.