Svatohubertská mše v Libochovanech

Karel Pech 15.ledna 2012

svatohubertská mše, celebroval probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích J. M. can. Jiří Hladík O.Cr., 13. leden 2012, kostel Narození Panny Marie,  Libochovany