Svatohubertská mše v Libochovanech

Jana Michálková 15.ledna 2012

Svatohubertská mše v LibochovanechMyslivecké sdružení Kamýk-Hrádek a obec Libochovany pořádaly v pátek 13. ledna 2012 večer svatohubertskou mši. Ve zcela zaplněném kostele Narození Panny Marie v Libochovanech ji celebroval probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. Liturgii doprovodili trubači z Prahy a středních Čech pod vedením Petra Vacka. V jejich podání zazněla Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in B se zpěvy.

Mši, která se konala k poctě sv. Huberta, patrona myslivců, zahájil průvod členů mysliveckého sdružení a členů Řádu svatého Huberta se sídlem na Kuksu, kteří nesli prapor okresního výboru České myslivecké jednoty a po dobu bohoslužby stáli v kostele čestnou stráž.

Přítomné přivítal organizátor slavnosti, Zdeněk Šťástka, člen Mysliveckého sdružení Kamýk-Hrádek, jenž připomněl aktivity zdejšího mysliveckého sdružení, především výstavbu kapličky, kterou loni v létě myslivci svépomocí vybudovali poblíž myslivny v lese nad obcí Libochovany a která byla zasvěcena jejich patronovi.

Probošt Svatoštěpánské kapituly Jiří Hladík ve své promluvě vyzval, abychom žili v souladu s přírodou.  Na osobě sv. Huberta poukázal na to, jak setkání s Kristem změnilo život šlechtice. Zdůraznil, že člověk má být v souladu s přírodou a skrze tento svět poznávat Boha.

Slavnosti se kromě myslivců, jejich přátel a obyvatel obce rovněž účastnili zástupci místní samosprávy spolu se starostkou Miroslavou Venclákovou. Ti všichni se po bohoslužbě shromáždili před kostelem, aby si s rozžatými svíčkami v ruce ještě vyslechli na cestu domů české myslivecké fanfáry.

Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in B se zpěvy byla zkomponována v roce 1991. V průběhu uplynulých dvaceti let byla mnohokrát hrána v kostelech, kaplích, na koncertech, ale také přímo v přírodě, zpravidla před lovem. Ačkoli jsou některé její části poměrně obtížné, mnoho trubačských souborů má tuto Hubertskou mši ve svém repertoáru. Její melodie jsou poměrně výrazné. Mnoho myslivců se v průběhu dvou desetiletí naučilo jednotlivé části mše nazpaměť, takže jejich mohutný zpěv doprovází vybrané části mše.