Svatohubertská myslivecká mše v litoměřické katedrále

Jana Michálková 16.prosince 2012

Svatohubertská myslivecká mše v litoměřické katedráleV katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se v sobotu 15. prosince 2012 sešli myslivci z okresu Litoměřice i z jiných míst republiky, aby uctili památku svého patrona, sv. Huberta.

 

Svatohubertskou mši svatou sloužil probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář Jiří Hladík O.Cr. Místo varhan zde zněly lesnice. Liturgii v katedrále doprovodil soubor mysliveckých trubačů „Povltavští trubači. V jejich podání zazněla Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in B se zpěvy.

Akci zorganizoval Zdeněk Šťástka, člen Mysliveckého sdružení Kamýk Hrádek, za podpory členů mysliveckých sdružení Kamýk Hrádek a Kalich Třebušín. Účastnili se jí členové mysliveckých sdružení, členové Řádu sv. Huberta a příznivci myslivosti.

V místě vstupu do presbytáře byla umístěna symbolika trofeje jelena s křížem coby atributy sv. Huberta, členové Řádu sv. Huberta drželi během mše čestnou stráž u praporu okresního mysliveckého spolku Litoměřice.

Probošt Jiří Hladík v homilii zmínil legendu o sv. Hubertovi a připomněl poslání Řádu sv. Huberta, tj. mj. ctít přikázání a zákony Boží, velebit Boha a na přímluvu sv. Huberta se stát šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu. Poukázal na to, že stopy Boha, Jeho lásky, nacházíme všude v přírodě, vyzval ke ztišení v adventní době a zdůraznil, abychom se snažili o ušlechtilé skutky po celý život, nejen o Vánocích.

Mši svatou přítomní myslivci věnovali také vzpomínce na ty své členy, kteří v letošním roce zemřeli: Josefa Hromase a Alenu Vojáčkovou, pracovnici Odboru životního prostředí Městského úřadu v Litoměřicích.

Po skončení mše se všichni shromáždili před katedrálou, aby před cestou domů ještě vyslechli české myslivecké fanfáry.

 

Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa pro lovecké rohy in B se zpěvy byla zkomponována v roce 1991. V průběhu uplynulých dvaceti let byla mnohokrát hrána v kostelech, kaplích, na koncertech, ale také přímo v přírodě, zpravidla před lovem. Ačkoli jsou některé její části poměrně obtížné, mnoho trubačských souborů má tuto Hubertskou mši ve svém repertoáru. Její melodie jsou poměrně výrazné. Mnoho myslivců se v průběhu dvou desetiletí naučilo jednotlivé části mše nazpaměť, takže jejich mohutný zpěv doprovází vybrané části mše.

 

2012-12-15

 

2012-12-15

 

2012-12-15

Foto Karel Pech