Svatojakubská pouť v Radosticích u Vchynic

Milena Davídková 24.července 2021

V sobotu 24. července 2021 se od 16 hodin konala před kapličkou apoštola sv. Jakuba v Radosticích u obce Vchynice pouť. Této malé místní pouti se zúčastnil i generální vikář Mons. Martin Davídek. Podobné pouti se během letních měsíců konají na mnoha místech litoměřické diecéze. Jsou projevem nejen lidové zbožnosti, ale také připomenutím Ježíšových slov: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Ať se svatý Jakub přimlouvá nejen za toto malé stádce, ale i za všechny poutníky do svatojakubských svatyní.


24. července 2021, kaple apoštola sv. Jakuba, Radostice u Vchynic

Foto: Miroslav Zukerstein a Martin Davídek