Svatojánská pouť na Proseči pod Ještědem

Milena Davídková 30.června 2018

V neděli 24. června 2018 se v Proseči pod Ještědem konala Svatojánská pouť. Pouť byla zahájena od 10 hodin kulturním programem, jehož se zúčastnil i liberecký hejtman Martin Půta. Pouť vyvrcholila ve 14 hodin krojovaným průvodem k venkovnímu oltáři zasvěcenému sv. Josefovi v roce 2009. Zde generální vikář Mons. Martin Davídek sloužil, spolu s místním duchovním správcem Miroslavem Maňáskem poutní mši svatou. Obtíže způsoboval vydatný déšť, který se v průběhu dne spustil. Poutníci byli na závěr pozváni do hostince U Šámalů, kde se mohli osušit.
Přítomný zástupce lužických Srbů Jurij Łušćanski zachytil poutní mši svatou a publikoval ji na webu Katolski Posoł (kde si můžete prohlédnout další fotografie ze slavnosti). 

24. června 2018, Proseč pod Ještědem


Foto: Jurij Łušćanski