Svatojánský večer v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 27.prosince 2009

Svatojánský večer v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Zpívané nešpory ze svátku sv. Jana Evangelisty s žehnáním vína - předsedal litoměřický biskup Jan Baxant. Slavnosti se účastnil apoštolský nuncius v ČR Diego Causero. Na programu byla prezentace nově vydaného CD Varhany v litoměřické katedrále varhaníka Jaroslava Tůmy, varhanní koncert ze skladeb z tohoto CD a zazněla Česká mše vánoční Hej, Mistře! v podání Svatohorského chrámového sboru a orchestru, který řídil Pavel Šmolík. Na varhany doprovázel Jaroslav Tůma.