Svatojiřská pouť na zámku v Děčíně

Dominik Faustus 29.dubna 2024

V neděli 28. dubna 2024 se od 17 hodin konala v zámecké kapli sv. Jiří na zámku v Děčíně poutní mše svatá, které předsedal kanovník Martin Davídek. Ke cti sv. Jiří zpíval děčínský chrámový sbor. Sv. Jiří, oroduj za nás!

Neděle 28. dubna 2024, kaple sv. Jiří, Zámek Děčín

Foto: Marie Brůnová