Svatoludmilská pouť v Litoměřicích

Dominik Faustus 16.září 2019

V Litoměřicích proběhly od soboty 14. září 2019 do pondělí 16. září 2019 svatoludmilské oslavy spojené s 800. výročím města. Svatoludmilská pouť začala v sobotu 14. září, kdy do děkanského kostela Všech svatých přivezl probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík, O.Cr. ostatky sv. Ludmily, které zde byly následně vystaveny k veřejné úctě. V kostele Všech svatých pak sloužil v neděli od 9 hodin děkan Józef Szeliga mši svatou. Po mši byly také uctěny ostatky této české kněžny. V 10.30 hodin byl relikviář přenesen do kapucínského kostela sv. Ludmily, kam mohli poutníci volně vstupovat a památce zemské patronky se poklonit. Ostatky střežili až do 15. hodiny místní skauti, kdy je vystřídali vojáci z Hradnístráže, kteří do Litoměřic přijeli. Od 18 hodin sloužil v kostele u ostatků sv. Ludmily mši svatou generální vikář Mons. Martin Davídek. Koncelebranty byli R.D. Józef Szeliga a děkan litoměřické kapituly R.D. Karel Havelka. Mše svaté se zúčastnili zástupci města a řada občanů v rámci oslav 800 let Města Litoměřic. Liturgii zpěvem a hudbou doprovodil místní chrámový sbor. V pondělí 16. září 2019 od 7.30 hodin celebroval v kostele sv. Ludmily litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svatou. Koncelebranty byli kanovníci litoměřické kapituly. Na tuto mši svatou, kromě místních farníků, připutovala také řada poutníků, mezi nimiž byl i starosta obce Tetín Ing. Martin Hrdlička s rodinou. Tetín je místem kde byla sv. Ludmila zavražděna a přítomnost zástupců této obce při pondělní mši svaté v Litoměřicích biskupa Jana Baxanta potěšila.
 


Kostel Všech svatých a kostel sv. Ludmily, 15. září 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus

Kostel sv. Ludmily, 15. září 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus

Kostel sv. Ludmily, 16. září 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus