Svatoludmilské oslavy v Litoměřicích

Dominik Faustus 18.září 2022

V pátek 16. září 2022 v 7.30 hodin se konala v litoměřické katedrále mše svatá v jejímž závěru žehnal probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík O.Cr. relikviářem s ostatky sv. Ludmily z pokladu katedrály. Večer se od 18 hodiny konala v kapucínském kostele sv. Ludmily pouť, při které také litoměřický katedrální probošt uděloval svatoludmilské požehnání. Sv. Ludmilo, patronko Mělníka i celých Čech, oroduj za nás.

Katedrála sv. Štěpána, Litoměřice


Kostel sv. Ludmily, Litoměřice

Foto: archiv litoměřických farností