Svatomartinská pouť v Mlékojedech

Milena Davídková 13.listopadu 2021

V sobotu 13. listopadu 2021 se od 15 hodin konala v kostele sv. Martina v Mlékojedech u Litoměřic svatomartinská pouť. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, s nímž koncelebroval děkan litoměřické farnosti J.M. can. Józef Szeliga. Kostel sv. Martina je v posledních letech postupně rekonstruován a každým rokem mohou poutníci vidět, jak se něco zlepšilo. V závěru bohoslužby připomněl pan děkan Szeliga probíhající opravu oplocení kostelního areálu, která se uskutečňuje ve spolupráci s obcí.
Ať sv. Martin se přimlouvá za všechny, kteří svým dílem přispívají k opravám tohoto kostela i všech kostelů, které jsou mu zasvěcené. Sv. Martine, oroduj za nás!

13. listopadu 2021, kostel sv. Martina, Mlékojedy 

Foto: Martin Davídek a Miroslav Jan Zukerstein