Svatomartinská pouť v Mlékojedech u Litoměřic

Dominik Faustus 12.listopadu 2023

V sobotu 11. listopadu 2023 se od 15 hodin konala v kostele sv. Martina v Mlékojedech, které se nacházejí poblíž Litoměřic přes řeku Labe, svatomartinská pouť. Děkan litoměřické farnosti J.M. can. Józef Szeliga na pouť pozval děkana litoměřické kapituly J.M. can. Karla Havelku jako hlavního celebranta a generálního vikáře Mons. J.M. can. Martina Davídka jako poutního kazatele. Takže se u oltáře v Mlékojedech sešli tři kanovníci, které starostka obce Tereza Vokálková nejprve přivítala na obecním úřadě, odkud pak vyšli průvodem do kostela. Při povodni v roce 2002 byl kostel zcela obklopen vodou z Labe, i když do něj voda zatekla jen okrajově. Po opravě a otevření kostela před několika lety se počet účastníků mlékojedské svatomartinské pouti každoročně zvětšuje, avšak poutníci se ještě pořád vejdou do kostela. Je to také zásluhou dobré spolupráce mezi obcí a farností. Po skončení bohoslužby nechyběly poutní koláčky, které byly rozdávány u vchodu kostela. Ať sv. Martin chrání nejen mlékojedské občany, ale i celou litoměřickou farnost.

Sobota 11. listopadu 2023, kostel sv. Martina, Mlékojedy

Foto: Tereza Vokálková, Marie Brůnová, Dominik Faustus a Martin Davídek