Svatomartinský průvod na Dómském náměstí

Jana Michálková 12.listopadu 2010

Svatomartinský průvod na Dómském náměstíV podvečerních hodinách o svátku svatéto Martina, ve čtvrtek 11. listopadu 2010, se na Dómském náměstí v Litoměřicích konal svatomartinský průvod, kterého se zúčastnily na tři desítky dětí se svými rodiči. V katedrále je přivítal, legendou o svatém Martinovi setkání zahájil a nakonec čokoládovými mincemi děti obdaroval dómský farář, kanovník P. Jiří Hladík OCr.

Svatý Martin - Martin Tourský - se narodil r. 316 n. l. jako syn pohanského římského důstojníka v římské provincii Horní Panonie (dnešní Maďarsko). Vzdělání získal a s křesťanstvím se seznámil v severoitalské Pavii. Ve svých patnácti letech byl proti své vůli přijat k císařskému jezdectvu.

Legenda říká, že jedné chladné noci v Amiens viděl promrzlého nahého žebráka. Neváhal a svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal žebrákovi. Následující noci se mu zjevil Kristus, oděný právě do poloviny jeho pláště. Díky této události je vzýván na ochranu proti chudobě a tato událost měla za následek, že se dal pokřtít. O něco později, když mu bylo asi dvaadvacet let byl z armády propuštěn, cestoval po celé Itálii a Dalmácii. Poté odešel do Francie, kde strávil většinu svého života. Deset let žil jako poustevník. Roku 372 přijal svatý Martin biskupský stolec v Tours. I po jmenování biskupem žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Zemřel v 81 letech roku 397 n. l. v Candes u Tours.

Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv. martinská husa. Původ spojitosti mezi svatým Martinem a husou můžeme nalézt ve dvou legendách. Ta první praví, že husy svatého Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily.

Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem.

Podle prastarého pořekadla přijíždí svatý Martin na bílém koni, což značilo, že v době, kdy tento světec slaví svůj svátek, padal sníh a neodvratitelně se blížila zima.