Svatomikulášovské setkání ve Schrödingerově institutu

Dominik Faustus 7.prosince 2023

Ve středu 6. prosince 2023 se v Jiříkově ve Schrödingerově institutu - středisku volného času pro Šluknovský výběžek, jehož zřizovatelem je litoměřický biskup, proběhlo svatomikulášovské setkání. Od 11 hodin se v domácí kapli, která je zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježišově, konala mše svatá, celebrovaná generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem. Poté ředitelka Schrödingerova institutu Bc. Gabriela Doušová se svými spolupracovníky připravila slavnostní oběd. Od 14 hodin se pak v kapli konal kytarový koncert. Schrödingerův institut má ve Šluknovském výběžku kolem čtyř desítek center, ve kterých se o dva a půl tisíce dětí, většinou ze sociálně slabého prostředí, stará okolo stovky pedagogů, takže děti nemusí být na ulici, ale naopak v době po škole se jim dále v tomto školském zařízení věnují. Přejeme Schrödingerově institutu, aby na poli zušlechťování duší dětí pokračoval ve své činnosti také na přímluvu sv. Mikuláše.

Středa 6. prosince 2023, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus