Svatopankrácká pouť 2023 do Jítravy

Dominik Faustus 16.května 2023

V neděli 14. května 2023 se uskutečnil druhý ročník cyklopoutě od svaté paní Zdislavy z Jablonného v Podještědí ke svatému Pankráci v Jítravě. Od baziliky až k nám připutovalo necelých dvacet odvážných cyklo poutníků. Poutní mši svatou ke cti patrona Římskokatolické farnosti Jítrava, Fary Jítrava a obce Jítrava sv. Pankráce sloužil děkan litoměřické kapituly R.D. Karel Havelka, který v době, kdy byl generálním vikářem litoměřické diecéze velice podporoval poutnické ubytování na Faře Jítrava, která i dnes tomuto účelu opět slouží. Poutní mši svatou svým zpěvem doprovodila Schola od svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Na závěr bohoslužby administrátor farnosti a jáhen Michal Olekšák všem přítomným poděkoval za jejich doputování k našemu svatému Pankráci a otci Karlu Havelkovi pogratuloval k jeho nadcházejícím sedmdesátinám. Při mši svaté jsme se také pomodlili a popřáli brzké uzdravení P. Pavlu Mayerovi OP, který se během letošní cyklopoutě smolně zranil a tak nemohl být s námi na této pouti. Poutní oslava následně pokračovala na farní zahradě, kde byla velká pestrost poutních dobrot. SVATÝ PANKRÁCI, ORODUJ ZA NÁS

Neděle 14. května 2023, kostel sv. Pankráce, Jítrava

Foto: archiv farnosti