Svatopetrský haléř 2013

Hana Klára Němečková 18.února 2013

Svatopetrský haléř 2013Na neděli 24. února 2013 vyhlašuje Biskupství litoměřické sbírku Svatopetrský haléř.

 

Sbírka proběhne ve farnostech při nedělních bohoslužbách. Příspěvky je možné také kdykoliv zasílat přímo na účet biskupství: č.ú. 1002148329/0800, variabilní symbol 649 113 (více v sekci Jak nás podpořit).

 

Celocírkevní sbírka Svatopetrský haléř (Denarius Sancti Petri, Obolo di san Petro, Peter's Pence, Grosz św. Piotra) je určena do rukou Svatého otce, aby mohl za svou osobu i jménem církve přispět pomocí tam, kde je nejvíce třeba, např. obětem válečných konfliktů, živelních katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi. U nás probíhá obvykle v okolí Svátku Stolce sv. apoštola Petra (22. února), v jiných zemích o Slavnosti sv. Petra a Pavla (29. června či následující neděli). Tradici založili Aglosasové v 8. století, od té doby se rozšířila do celého katolického světa. Formálně ji potvrdil v 19. století papež Pius IX. encyklikou Saepe Venerabilis (5. srpna 1871).

 

24. srpna 2010: Papež posílá zaplavenému severu Čech osobní dar 25.000€