Svatopetrský haléř v litoměřické diecézi

Jana Michálková 17.února 2010

Svatopetrský haléř v litoměřické diecéziPři bohoslužbách v neděli 21. února 2010 bude ve farnostech litoměřické diecéze probíhat kostelní sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

„Haléř připomíná chudou vdovu z evangelia (Lk 21,3), kterou Kristus Pán obdivuje za to, že dala ze svého nedostatku. Sbírka tak počítá i s drobnými příspěvky. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa.

Jak řekl papež Benedikt XVI.: „Svatopetrský haléř je jasným výrazem účasti všech věřících na dobročinných iniciativách římského biskupa pro světovou církev. Toto gesto nemá jen praktickou, ale také zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení jednoty s papežem a starosti o potřeby bratří, a proto má tato služba hodnotu také pro církev. (...při audienci pro Circolo di San Pietro, 25. února 2006)

Sbírka Svatopetrský haléř pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi. Koná se každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola, (22. února), jehož nástupcem papež je. V roce 2009 bylo při této sbírce v litoměřické diecézi vybráno celkem 331 443 korun.