Svatoštěpánská kapitula má nového probošta i děkana

Jana Michálková 19.února 2014

Svatoštěpánská kapitula má nového probošta i děkanaNovým proboštem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích byl zvolen prelát Mgr. Jiří Hladík. Novým děkanem kapituly byl jmenován sídelní kanovník Karel Havelka. Oba budou do úřadu uvedeni 2. března 2014 při slavnostních nešporách v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

 

V čele svatoštěpánské kapituly bude v příštích pěti letech stát prelát Mgr. Jiří Hladík, dosavadní probošt kapituly.  Zvolen byl v tajné volbě, která probíhala za účasti všech osmi sídelních kanovníků litoměřické katedrální kapituly v pondělí 10. února 2014 v Litoměřicích. Volbě předcházela mše svatá v katedrále sv. Štěpána, která měla vyprosit dary Ducha svatého pro volbu nového probošta.

Diecézní biskup Mons. Jan Baxant volbu přijal a potvrdil nově zvoleného probošta do úřadu. Zároveň také jmenoval novým děkanem kapituly sídelního kanovníka Karla Havelku. Ten bude tento úřad zastávat po nedávno zesnulém J. M. can. Janu Nepomuku Jiřišťovi (zemřel náhle 9. prosince 2013 ve věku 39 let).

Biskup oba do úřadu uvede v neděli 2. března 2014 při slavnostních nešporách v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, které začínají v 17 hodin.

 

kanovníci.JPG

Mše svatá v katedrále sv. Štěpána 10. února 2014, která probíhala před volbou nového probošta.