Svatoštěpánská kapitula v Litoměřicích volila probošta

Dominik Faustus 14.března 2024

Ve čtvrtek 14. března 2024 se v Litoměřicích konalo volební zasedání sídelních kanovníků litoměřické svatoštěpánské kapituly. Toto zasedání začalo od 10 hodin modlitbou v katedrále sv. Štěpána, které předsedal stávající probošt kapituly J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, jemuž v těchto dnech dochází pětiletý funkční mandát. V sídle probošta na Dómském náměstí pak proběhla tajná volba probošta, jejíž výsledek bude oznámen až po případném potvrzení litoměřickým biskupem. Teprve poté se nově zvolený probošt bude moci ujmout svého úřadu.

Čtvrtek 14. března 2024, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus