Svatoštěpánská mše svatá v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 27.prosince 2021

V neděli 26. prosince 2021 od 10 hodin se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnila svatoštěpánská poutní slavnost, které předsedal sídelní biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebrovali kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly, probošt J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr., děkan a prelát J.M. can. Karel Havelka a J.M. can. ICLic. Józef Szeliga. Mše svaté se zúčastnili také tři studenti bohoslovecké fakulty pro litoměřickou diecézi. V presbytáři byl během bohoslužby vystaven k veřejné úctě relikviář s ostatky sv. Štěpána.

Neděle 26. prosince 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus