Svatoštěpánská pouť v litoměřické katedrále

Milena Davídková 27.prosince 2017
Na svátek sv. Štěpána 26. prosince 2017 od 10 hodin proběhla v litoměřické katedrále poutní slavnost, které předsedal biskup Mons. Jan Baxant. Koncelebranty byli kanovníci litoměřické svatoštěpánské kapituly: probošt a prelát J.M. can. Mgr. Jiří Hladík, O.Cr., děkan a prelát J.M. can. Karel Havelka, generální vikář J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a J.M. Can. ICLic. Józef Szeliga. 


26. prosince 2017, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Vojtěch Alexa