Svatoštěpánská pouť v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 26.prosince 2023

Na sv. Štěpána 26. prosince 2023 sloužil apoštolský administrátor Mons. Jan Baxant poutní mši v litoměřické katedrále. Při mši také udělil JUDr. Tomáši Zadražilovi službu lektorátu a akolytátu, a seminaristovi Lukáši Němečkovi kandidaturu jáhenského a kněžského svěcení. Ať sv. Štěpán, patron litoměřické katedrály, se přimlouvá za všechna místa, kde tohoto křesťanského prvomučedníka vzývají jako svého svatého ochránce.

Úterý 26. prosince 2023, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus