Poutní slavnost v katedrále sv. Štěpána

Hana Klára Němečková 26.prosince 2012

Poutní slavnost v katedrále sv. ŠtěpánaDnes 26. prosince 2012 se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnila svatoštěpánská poutní slavnost. Hlavním celebrantem slavné mše svaté byl litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Koncelebrovali generální vikář P. Stanislav Přibyl CsSR, probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána P. Jiří Hladík O.Cr., J. M. can. Martin Davídek a P. Anselm Kříž O. Praem. Jáhenskou službu vykonával Jan Horníček.

V kázání se biskup Jan Baxant komentoval vlastnosti sv. Štěpána, jak je popisuje Písmo svaté (srov. Sk 6, 8-10; 7, 54-60). K biblickému zjištění, že Štěpán „byl obdařen Boží milostí a silou (Sk 6, 8) řekl: „Jak máme rozumět tomu, že sv. Štěpán byl plný milosti a síly? Jistě se v nás ozve archandělské Gabrielovo slovo při zvěstování Panně Marii: „Buď zdráva, milostiplná! Božské omilostnění - obdarování Panny Marie je jedinečné a ojedinělé, ale věrný Ježíšův následovník Štěpán Božích milostí a darů nemá málo, má jich mnoho, plno! Bůh je vůči všem velice štědrý. Bohatě rozdává i nám. Stačí jen otevřít dlaň a srdce.

V kněžišti vedle oltáře byl po celou dobu bohoslužby vystaven k uctívání relikviář s ostatky sv. Štěpána.

V závěru bohoslužby pan biskup udělil přítomným věřícím apoštolské požehnání s plnomocnými odpustky.

 

Ostatek paže sv. Štěpána získaný roku 1604 od arcibiskupa Martina Medka do pokladnice Ferdinanda z Lobkowicz, vévody zaháňského v Neustadtu, dostal druhý litoměřický biskup Jaroslav Ignác hrabě Šternberk. Roku 1691 dal zhotovit stříbrnou relikviářovou paži, která ale musela být roku 1809 odevzdána do císařské mincovny. Kapitula proto nechala roku 1812 zhotovit její kopii z postříbřeného obecného kovu. (www.cirkev.tisk.cz)

 

Kázání biskupa Jana Baxanta.pdf

 

2012_12_26