Svatoštěpánská poutní slavnost v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 26.prosince 2020

V sobotu 26. prosince 2020 od 10 hodin se v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnila svatoštěpánská poutní slavnost. Hlavním celebrantem slavné mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který v úvodu slavnosti přivítal všechny přítomné, v italském jazyce pak návštěvu z pražské apoštolské nunciatury Mons. Giuseppe Silvestriniho. V kněžišti vedle oltáře byl po celou dobu bohoslužby vystaven k uctívání relikviář s ostatky sv. Štěpána. Ostatek paže sv. Štěpána získaný roku 1604 od arcibiskupa Martina Medka do pokladnice Ferdinanda z Lobkowicz, vévody zaháňského v Neustadtu, dostal druhý litoměřický biskup Jaroslav Ignác hrabě Šternberk. Roku 1691 dal zhotovit stříbrnou relikviářovou paži, která ale musela být roku 1809 odevzdána do císařské mincovny. Kapitula proto nechala roku 1812 zhotovit její kopii z postříbřeného obecného kovu. (www.cirkev.archiv.cz)

Foto: Dominik Faustus