Svatováclavská mše ve svatopetrské bazilice 28. září 2022

Dominik Faustus 1.října 2022

Ve středu 28. září 2022 od 15 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v bazilice sv. Petra ve Vatikánu mši svatou ze slavnosti sv. Václava za hudebního doprovodu složeného ze Severočeské filharmonie Teplice a Kühnova smíšeného sboru pod taktovkou skladatele a dirigenta Jana Zástěry. Mše svatá byla zakončena u oltáře sv. Václava, kde pronesl litoměřický biskup modlitbu za český národ a poté zazněla česká státní hymna a svatováclavský chorál. Liturgie se zúčastnil také diplomatický sbor s velvyslancem u Svatého stolce Václavem Kolajou. Přítomen byl rovněž ministr kultury České republiky Martin Baxa s doprovodem.

Středa 28. září 2022, bazilika sv. Petra, Vatikán

Foto: Dominik Faustus