Svatováclavská pouť v Dlažkovicích

Milena Davídková 29.září 2019

V sobotu 28. září 2019 se konala ve farním kostele sv. Václava v Dlažkovicích poutní mše svatá, kterou celebroval duchovní správce dlažkovické farnosti R.D. Michael-Philipp Irmer. Jáhenskou službu při bohoslužbě vykonávali Christopher Cantzen a trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. Kostel sv. Václava v Dlažkovicích je jedním ze 44 kostelů v litoměřické diecézi, které jsou zasvěceny sv. Václavovi. Dále se v litoměřické diecézi nachází ještě 22 velkých kaplí, které jsou rovněž zasvěceny tomuto patronovi české země. V řadě z nich probíhaly v sobotu 28. září svatováclavské poutě, kam mohli přijít jak místní farníci tak i připutovat poutníci, kteří se nemohli zúčastnit letošní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

 28. září 2019, kostel sv. Václava, Dlažkovice

Foto: Archiv farnosti