Svatováclavská pouť ve Šluknově

Dominik Faustus 1.října 2018
V pátek 28. září 2018 se od 17 hodin konala v arciděkanském kostele poutní slavnost, na kterou šluknovský arciděkan R.D. Pavel Procházka pozval také generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Na pouť připutoval i okrskový vikář děčínského vikariátu R.D. Jacek Kotisz a z blízké německé farnosti v Schirgiswalde farář Martin Prause se svým kaplanem Łukaszem Puchałou, který je novoknězem, a který na konci poutní bohoslužby uděloval novokněžské požehnání. Po slavnostní bohoslužbě se na faře ve Šluknově konalo agapé.


Kostel sv. Václava, 28. září, Šluknov

Foto: Dominik Faustus