Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou

Milena Davídková 27.září 2021

V sobotu 25. září 2021 proběhla od 14 hodin v Bílce pod Milešovkou 21. svatováclavská slavnost, kterou pořádá Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou (spolek-bilka.cz). Zúčastnil se jí také generální vikář Mons. Martin Davídek, který měl před kaplí sv. Václava bohoslužbu slova. Kaple sv. Václava byla v Bílce postavena v letech 1996-2000 podle návrhu ak. arch. Ivana Noska. Výzdoba interiéru je dílem ak. sochaře prof. Jana Koblasy. Do kaple byl umístěn i zvon, pocházející z původní sakrální stavby, stržené pro špatný technický stav v 80. letech 20. století. Tato současná moderní svatováclavská kaple získala ocenění v soutěži Ústeckého kraje „Stavba desetiletí“. Posvěcena byla na začátku 21. století litoměřickým biskupem Mons. Josefem Kouklem za asistence tehdejšího kancléře litoměřického biskupství Jaroslava Macka.
Letošní slavnost byla zahájena slovem ak. arch. Ivana Noska a hudební skladbou Desatero pro kapličku od Milana Kymličky, poté se konala bohoslužba slova a s duchovními zpěvy vystoupil v kapli pěvecký sbor Verum pod vedení sbormistryně Veroniky Pudlovské. ZŠ Žalany připravila literární a hudební vystoupení žáků školy a následně zahrálo Divadlo Na klice pohádku „Co se nese v lese“. V závěru vystoupila kapela z Teplic a Oseka Band HITSHAKERS. Svatováclavskou slavnost provázela i řada dalších doprovodných programů.

25. září 2021, kaple sv. Václava, Bílka pod Milešovkou

Foto: Martin Davídek