Svatováclavská slavnost v Bílce pod Milešovkou

Dominik Faustus 24.září 2023

V sobotu 23. září 2023 se od 14 hodin konala v Bílce pod Milešovkou Svatováclavská slavnost. Slavnost začala zazvoněním zvonu v kapli sv. Václava, která byla postavena po sametovém převratu nedaleko původní svatováclavské kapličky, která byla zbořena v období komunistické totality. Její architekt Ivan Nosek pronesl úvodní přivítání a předal mikrofon Mons. Martinu Davídkovi, aby pronesl duchovní slovo. Poté vystoupil pěvecký sbor dětí z MŠ a ZŠ Žalany. Následoval koncert Cello Ansámblu sv. Cecilie, který byl zakončen provedením svatováclavského chorálu v úpravě pro cello. Pro děti bylo připraveno Šváťovo dividlo a následovala folková a country hudba skupiny Srdečná arytmie. Svatováclavské oslavy v Bílce provázela řada doprovodných programů. Svatý Václave, vévodo České země, oroduj za nás!

Sobota 23. září 2023, Bílka pod Milešovkou

Foto: Martin Davídek