Svatováclavská úcta v litoměřické diecézi

Milena Davídková 29.září 2020

V litoměřické diecézi se nachází 67 sakrálních svateb zasvěcených patronu země České sv. Václavovi. Jedná se o 29 farních kostelů a 15 filiálních kostelů. Dále je zde 21 samostatně stojících kaplí a 2 kaple zámecké. Jeden z farních kostelů se nachází v Dlažkovicích, kde se letos také konala Svatováclavská pouť, z níž pocházejí fotografie v této galerii. Naši předkové, ať už mluvili česky nebo německy, měli velkou úctu ke sv. Václavovi, a ve svatováclavské úctě se s nimi můžeme spojit, abychom se společně i se sv. Václavem jednou mohli radovat na věčnosti.

28. září 2020, kostel sv. Václava, Dlažkovice 

Foto: archiv farnosti