Svatováclavské slavnosti v Bílce pod Milešovkou

Dominik Faustus 24.září 2022

V sobotu 24. září 2022 při svatováclavských slavnostech v Bílce pod Milešovkou požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek novou knihu od Ivana Noska s názvem Bílka pod Milešovkou, která mapuje 20leté období činnosti Spolku přátel Českého středohoří. Zvláštní pozornost je v publikaci věnována kapli sv. Václava, která byla v Bílce znovu postavena v roce 2000 a získala ocenění „Nejlepší stavba desetiletí Ústeckého kraje“, a kterou pak slavnostně požehnal litoměřický biskup Mons. Josef Koukl. Nová kniha Ivana Noska byla po požehnání přinesena do kaple. Sv. Václave, oroduj za nás!

Sobota 24. září 2022, Bílka pod Milešovkou

Foto: Dominik Faustus