Svatovalentinská pouť v Novosedlicích

Jana Michálková 12.února 2018

V kostele sv. Valentina v Novosedlicích se v neděli 11. února 2018 (svátek Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných) konala svatovalentinská poutní slavnost (svátek sv. Valentina 14. února). Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Jan Baxant.

Mons. Baxant v homilii řekl, že sv. Valentin, mučedník a biskup, „inspiroval své současníky k dobrým skutkům, dával osobní příklad opravdovosti a statečně hájil Kristovy životní zásady, i když se tím vydával na jistou smrt“. Poukázal přitom na to, že nebezpečí mučednické smrti všechny ty, kteří kdy vydávali svědectví o Kristu, nikdy neodradilo. „Zaleželo jim totiž na proměně světa. Prolévaná krev světců a světic posvěcuje zem, jinak mnohdy pustou a znesvěcenou zlem a lidskými vědomými hříchy, a vkládá mimořádnou duchovní vláhu k tomu, aby v budoucnosti se stala zemí plodnou a úrodnou, vskutku oduševnělou, tedy opět posvěcenou,“ dodal biskup.

„Biblická čtení dnešního nedělního dne opakovaně zmiňují nemoc, nemocné lidi a současně i možnosti uzdravování. Letošní šťastná shoda náhod a okolností nám propojuje toto téma hned z několika stran. Kristus je lékařem duše i těla vždycky, když se má projevit Boží moc v životech těch, kteří přicházejí s vírou, nikoliv s touhou po senzaci. Panna Maria ve francouzských Lurdech, a dnes 11. února se též připomíná památka lurdské návštěvy Matky Boží, se sama nabízí jako Pomocnice křesťanů a Uzdravení nemocných, těch, kteří se s nevšední důvěrou obracejí právě na ni, vždyť i sám Bůh se na ni obrátil! Sv. Valentin jako mučedník a biskup je nejen patronem zamilovaných, jak rádi říkáváme, ale je i ochráncem postižených lidí různými chronickými chorobami – ne, aby jim je hned vyléčil, ale aby je vyzýval k trpělivosti a snášení bolestí v duchu smírných obětí za lidstvo. Sv. Valentina můžeme proto vzývat i jako patrona nemilovaných a jinak trpících,“ řekl.

Jak dále uvedl, lidskými bolestmi a utrpeními, a to i našimi, jsou „nedostatek anebo vůbec nepřítomnost lásky, lidská samota, opuštěnost, beznaděj, chudoba na přátelství, izolace kvůli odlišnostem, nepřijetí, ponechání vlastnímu osudu, vyděděnost, neochota nosit břemena jeden druhého, snášení ran pomluv a nespravedlivých křivd, vyloučení ze společenství lidí pro jiný názor a neochotu se připojit k pohodlné většině, a mnohé jiné“ a i tato těžká onemocnění „chce Kristus Spasitel také léčit a uzdravovat, Panna Maria jako Matka všech dětí Božích objímat a pohladit, sv. Valentin svým porozuměním jim a nám být nablízku“.

 

Fotogalerii najdete na www.clovekavira.cz.